Umowa użyczenia

Jedną z wielu umów jakie opisuje kodeks cywilny jest umowa użyczenia.

Przez tego rodzaju czynność o charakterze cywilno-prawnym rozumie się zezwolenie przez osobę użyczającą bezpłatne używanie oddanej osobie biorącej rzeczy przez wskazanym w umowie czasie. Umowa użyczenia dotyczy oddania do darmowego użytkowania zarówno rzeczy o charakterze ruchomym jak i nieruchomości. W oparciu o sporządzony w formie umowy zapis można dla przykładu bezpłatnie korzystać z mieszkania , które należy do osoby użyczającej czy nawet jej samochodu. Umowa użyczenia powinna wskazywać termin zezwolenia na użytkowanie rzeczą w ramach terminowo zamkniętych lub do czasu nieokreślonego. Powinna dodatkowo określić odpowiedni sposób jej użytkowania. Kodeks cywilny także zabrania oddawania rzeczy będącej przedmiotem umowy do korzystania z niej osobom trzecim. Biorca w użytkowanie wskazaną umową rzecz zobowiązuje się do naprawienia szkód w przypadku kiedy ulegnie ona zniszczeniu a także zaginięciu.

W przypadku korzystania z rzeczy użyczonej inaczej niż z zapisami , które zostały zawarte w sporządzonej umowie użyczający ma prawo żądać jej natychmiastowego zwrotu. Normy prawne jakimi została obwarowana umowa użyczenia chronią obie strony stosunku cywilno prawnego zarówno użyczającego jak również biorcę rzecz w użytkowanie, który nie odpowiada za zużycie jej jakie jest następstwem jej prawidłowego użytkowania.

 

Dowiedz się więcej: umowa użyczenia wzór